Voordat ik een gedegen advies kan geven, is het voor mij belangrijk om jou beter te leren kennen! Ik houd daarom met iedere klant een kennismakingsgesprek om zeker te zijn dat we geen valse start maken. In een kennismakingsgesprek (ongeveer 20 minuten) neem ik uitgebreid de tijd om jou en jouw doelen te leren kennen. Ik leg mijn werkwijze uit en vanuit daar maken wij samen jouw doelen realiseerbaar!

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis! Of je nu na dit gesprek door wil gaan met mij of toch liever een andere manier zoekt om je doel te behalen. En wil je een goede deal? Neem dan een van de pakketten bij me af.
Tijdens het intakegesprek bespreken we het door jou vooraf ingevulde (sport)anamneseformulier. Daarna gaan we wegen en meten om samen realistische doelen te stellen.

Tot slot krijg je ook nog wat huiswerk mee, want om jou een goed advies te kunnen geven mag je een week je voeding bijhouden in een dagboek. Het intakegesprek duurt 90 minuten en kost los €85. Het intakegesprek maakt onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten.
Meten en wegen is soms vervelend en confronterend, maar noodzakelijk voor mij om een goed beeld te krijgen en de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Tijdens het meten en wegen gaan we je gewicht, lichaamsmaten en vetpercentage meten. Met deze gegevens kunnen we haalbare en meetbare doelen opstellen. De meet- en weegmomenten zullen op een aantal momenten worden herhaald om de vooruitgang te kunnen vaststellen. Het eerste meet- en weegmoment vindt plaats tijdens het intakegesprek.

Het is ook mogelijk om een meet- en weegconsult los te boeken. Hierbij krijg je van mij een vrijblijvend advies over de staat van je gezondheid* op basis van de gemeten waarden. *Je gezondheid wordt niet alleen bepaald door lichaamsmaten. Het advies dient daarom enkel ter indicatie.

Een los consult duurt ongeveer 15 minuten en kost €17,50. Het meet- en weegconsult maakt overigens ook onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten en vindt plaats tijdens het intakegesprek en de vervolgconsulten.
Het adviesconsult is een vervolg op het intakegesprek en is gericht op de daadwerkelijke invulling van jouw stappenplan en hoe je jouw doelen gaat behalen. Op basis van alle door mij verzamelde informatie via het intakeformulier en het door jou ingevulde voedingsdagboek maak ik een uitvoerige analyse. Deze zal ik met je doornemen en daarna bespreek ik met jou het stappenplan. Dit stappenplan bestaat o.a. en het door mij geadviseerde aantal vervolgconsulten en is geheel aan jouw doelen en wensen aangepast, met naar wens persoonlijke weekmenu’s en/of een beweegplan. Bij een adviesgesprek voor Sport&Voeding krijg je tevens advies wat je het beste voor, tijdens en na het sporten kunt eten en drinken.

De persoonlijke weekmenu’s zijn aangepast aan jouw smaak en leefwijze. Ook het beweegplan is gebaseerd op wat je leuk vindt en fysiek aan kunt. Hierdoor zijn ze voor jou goed vol te houden en zal je al snel zichtbare resultaten boeken. Plezier en zichtbare vooruitgang werken erg motiverend; deze elementen vormen daarom de basis van mijn aanpak.

Een adviesconsult duurt ongeveer 60 minuten en kost los €60. Het adviesconsult maakt onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten. Kom je bij mij voor sportvoedingsadvies, dan kosten het intakegesprek en adviesconsult samen €160.
Afhankelijk van de door jou gestelde doelen zal ik een aantal vervolgconsulten voorstellen. Tijdens een vervolgconsult zullen we samen de voortgang bepalen door opnieuw te wegen en meten. Afhankelijk van de gemeten resultaten en hoe je de afgelopen periode ervaren hebt, zullen we eventueel jouw doelen bijstellen en/of aanpassingen doen aan de dagmenu’s en het beweegplan.

Uiteraard is er aandacht voor jou persoonlijk! Hoe gaat het met je motivatie; moet ik je afremmen of zijn er wellicht knelpunten? Deze vragen gaan we samen beantwoorden èn we bespreken de mogelijke oplossingen. Je staat er immers niet alleen voor!

Het laatste vervolgconsult zal ook een eindevaluatie bevatten. Heb je al je doelen bereikt? Zijn er mogelijk nog extra vervolgconsulten nodig of heb je zelf behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van een uitgebreider pakket? Alles is mogelijk! Dit bespreken we tijdens de eindevaluatie.

Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten en kost los €35. De vervolgconsulten maken onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten.
ZóGezond Gewichtsconsulente is aangesloten bij (en daarmee erkend door) de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Mijn praktijk voldoet daarmee aan de volgende strikte kwaliteitseisen:
  • Is in het bezit van een erkend diploma Gewichtsconsulent;
  • Volgt regelmatig bij- en nascholingen;
  • Begeleidt de cliënten volgens de BGN-richtlijnen;
  • Is aangesloten bij de BGN-klachtenprocedure;
  • Verkoopt geen afslankproducten.
Je kunt van mij dus een gedegen advies verwachten, wat jou helpt om op een gezonde en verantwoorde manier op je streefgewicht te komen op basis van gewone, gangbare voeding. Ik werk volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten met betrekking tot voeding en gezondheid. Het Voedingscentrum heeft de richtlijnen vertaald naar toepasbare adviezen voor de consument, zoals de Richtlijnen Voedselkeuze en de Schijf van Vijf.

Je hoeft bij mij dus niet bang te zijn dat je recepten en weekmenu’s mee krijgt die gebaseerd zijn op de laatste hypes waarbij je meerdere winkels af moet om de meest vreemde en dure producten te kopen en ook nog om 5 uur uit je bed moet om alles klaar te maken.